Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Yapılandırmada Yaşayan Madde

_1536564339.jpg

31.08.2018 den Sonra Tebliğ Edilen İhbarnameler de Yapılandırma Kapsamında Olabilir.

Bilindiği üzere, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamında kesinleşmiş ve kesinleşmemiş alacaklar, matrah ve vergi artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi işlemlerine ilişkin başvuru süreleri 31.08.2018 tarihi itibari ile sona erdi. Ancak Kanunun yayımı tarihi olan 18 Mayıs 2018 den önce inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergiler ile ilgili gelebilecek ihbarnameler ile ilgili olarak Kanun kapsamında başvuru yapılabilecektir.

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

7143 sayılı Kanun’da İnceleme ve Tarhiyat aşamasında bulunan işlemlere ilişkin olarak Kanunun yayımı tarihinden önce başlayan ancak tamamlanamamış bulunan vergi incelemeleri, takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edileceğini öngördüğünden; bu madde hükmünden yararlanmak için başvuru süresi, söz konusu işlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak düzenlenmiştir.  Buna göre Mükellefler bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde (Ek:4/A) dilekçesi ile yazılı başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapılarak yapılandırılan tutarlar, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler hâlinde 6 eşit taksitte ödenebilecektir.

Matrah/Vergi Artırımı Hükümleri Saklı Kalmak Kaydı ile Kanunun yayımı tarihi itibari (18.05.2018)  ile tamamlanmamış incelemeler ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerinde, bu işlemlerin tamamlanması sonucu tarh edilen,

- Verginin % 50 si ile yurtiçi üretici fiyat endeksi dikkate alınarak hesaplanacak tutar,

- Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezaların % 25 i ,

- İştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarının % 25 i ,

- Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezalarının % 15’i ödenecektir.

Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri tebliğ edilmemiş  borçlarda bu kapsamda yapılandırılacaktır.

- Gecikme Faizleri İle Vergi Ziyaı Cezalarının Tahsilinden Tamamen Vazgeçilecektir.

Powered by Bilgeweb