Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Sigorta Primine Esas Kazanç Tutarındaki Eksiklikler İçin Ek Süre Getirildi

_1509442839.jpg

25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 16.05.2018 tarihli 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 16’ncı maddesiyle;

31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102. maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 

“ Kurumca, birinci fıkrada belirtilen bildirge, beyanname, belge veya defterlere istinaden sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi şartıyla bildirilen prime esas kazanç tutarında, fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmeyecek ve %1’ini aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin on beş gün içinde düzeltilmesi için ilgiliye yazılı ihtar verilir. Bu süre sonunda tespit edilen eksik tutarın Kuruma bildirilmemesi halinde birinci fıkranın ilgili hükümlerine göre idari para cezası verilir. Eksikliğin işverence tespit edilmesi durumunda bu süre; bildirge, beyanname, belge veya defterlerin Kuruma verilmesinden itibaren on beş gündür.”

Buna göre, prime esas kazanç tutarlarında fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin 1/3’ ünü geçmeyecek ve %1’ini aşmayacak şekilde eksiklik olması durumunda, bu eksikliklerin giderilmesi için işverenlere 15 günlük bir süre verilmesi öngörülerek 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinde yer alan idari para cezaları, eksikliklerin bu süre sonunda da giderilmemesi durumunda uygulanabilecektir.

Powered by Bilgeweb