Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Yeni Ekonomi Programı (2019-2021)

_1537856132.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı, Yeni Ekonomi Programı başlığı çerçevesinde açıkladı. Programın üç temel dayanağı var: Dengelenme, disiplin ve değişim. Program ekonomide yaşanan sıkıntıların ve dalgalanmaların nasıl yönetileceğinin piyasa ile paylaşılması açısından geçmiş yıllara göre çok daha fazla önem kazanmıştı.

Kırılganlıkları azaltmak için düşük büyüme göze alındı

Dengelenme çerçevesinde büyüme hedeflerinin, önceki programa göre belirgin şekilde aşağı çekildiği görülüyor. Buna göre Türkiye ekonomisi 2018 yılını %3,8 büyüme ile tamamladıktan sonra, büyümenin 2019'da %2,3, 2020 yılında %3,5  ve 2021 yılında %5 büyümesi hedefleniyor.

Programın temel hedefi enflasyon ve cari açıkla mücadele

Programa göre enflasyonun bu yılı %20,8'de tamamlaması bekleniyor. Bu Merkez Bankası'nın son enflasyon raporundaki %13,4'lük tahmin orta noktasının üzerinde. Önceki raporda %6 olan 2019 enflasyon hedefi %15,9 olarak belirlenirken, 2020 ve 2021 hedefleri sırasıyla %9,8 ve %6 oldu.  Cari açık/milli gelir oranının ise bu yılı %4,7'da tamamladıktan sonra, gelecek yıl %3,3; 2020 ve 2021'de ise sırasıyla %2,7 ve %2,6 olması hedefleniyor.

Kamuda tasarruf var

Bu yılı %1,9 ile tamamladıktan sonra merkezi hükümet bütçe açığının milli gelire oranının da 2019-20'de %1,8 ve %1,9; 2021'de ise %1,7 olması hedefleniyor. Kamu maliyesinde oluşturulacak mali alan ile gerek duyulduğunda bankacılık sektörü ve üretime dayalı ekonomik değişim finanse edilecek.

Vergisel düzenlemeler açısından öne çıkanlar

Vergi tabanını genişletme ve vergide adaleti pekiştirme amacıyla etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kademeli olarak kaldırılarak vergi tabanı genişletilecek ve vergi mevzuatı sadeleştirilecek.

Vergi, prim ve diğer kamu alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmeyecek.

Mükellef Hizmetleri Merkezi’nin etkinleştirilmesi, uygulamaya geçirilen İnteraktif Vergi Dairesi projesi ile tüm hizmetlerin elektronik ortamda sunulması ve küçük ölçekli mükelleflerin vergi kayıtlarını elektronik ortamda tutması ile vergiye gönüllü uyum arttırılacak.

Taşınmaz değerleme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak şekilde gayrimenkul vergilendirme sistemi yeniden düzenlenecek.

Powered by Bilgeweb