Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Asgari Ücret Tartışmaları

3_1466606775.jpg

Asgari Ücret Tartışmaları…
Ücretli Çalışanların Yaklaşık Yüzde 35’i Asgari Ücret ve Altında Ücret Alıyor…

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 35’İ ASGARİ ÜCRET VE ALTINDA KAZANIYOR

Seçimlerden bu yana gündemin en sıcak tartışmalarından biri asgari ücret artışı için verilen vaatler oldu. 1000 lira olan asgari ücretin 2016’da %30 gibi yüksek bir oranda artması (2003’den beri en yüksek artış) ve 1300 lira olması konuşuluyor. Hükümet, verilen sözün kesinlikle arkasında olduklarını belirtti. Yapılacak artışın büyük oranda devlet tarafından değil, işveren tarafından yüklenileceği söylenmektedir. Çalışan için geçimi ve belirli bir refah düzeyini sağlayacak hayat seviyesini temin etmeyi hedefleyen asgari ücret uygulaması Türkiye işgücü piyasasının önemli bir kısmını ilgilendirmektedir. Toplam ücretli çalışanların yaklaşık yüzde 35’i asgari ücret ve altında ücret alarak çalışmaktadır.

ASGARİ ÜCRETİN ORTANCA ÜCRETE ORANI %70

Türkiye’de asgari ücret seviyesi Dünya ile karşılaştırıldığında sanıldığı gibi çok düşük bir seviyede değildir. Türkiye’de 2002 yılında yüzde 60,6 olan brüt asgari ücretin ortanca (median) ücret içindeki payı 2013 yılında yüzde 70’e çıkmıştır. OECD ülkeleri karşılaştırıldığında bu oranın en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir.

ÜCRET DÜZEYİNİN ARTMASI ENFLASYONU ARTIRABİLİR.

TCMB’nin “Türkiye’de Asgari Ücret-ÜFE Enflasyonu İlişkisi Üzerine Ampirik bir Analiz” adlı çalışması asgari ücretin işverene maliyetindeki artışın kalifiye olmayan işçi istihdamına daha fazla yer veren sektörlerde üretici fiyatlarını daha fazla arttırdığını gösteriyor. Bu çalışmaya göre asgari ücretteki artışlar, niteliksiz işçi istihdamının fazla olduğu sektörlerde ÜFE enflasyonuna etkinin arttığı gösteriliyor. Ayrıca Türkiye’de net asgari ücret değişimleri kadar, alınan ek prim ve vergilerin işverene ne kadar maliyet olarak yansıdığının da üretici fiyatlarının seyri açısından önemli olduğu gösterilmektedir. Net asgari ücret artışları veri iken, asgari ücretin işveren maliyetindeki artışın daha düşük (yüksek) belirlenmesi, ÜFE enflasyonunu düşürücü (artırıcı) yönde bir etkiye sahip olabilecektir. Bütçeye ek bir yük olmayacağı varsayılırsa işverenin asgari ücret üzerindeki maliyetlerinin düşürülmesi ise üretici enflasyonuna olumlu etki yapacaktır. Hükümet de asgari ücretteki artışta işverenin maliyetinin önemli bir kısmını bütçe dışında yönetilen işsizlik sigortası fonundan karşılayabilir.

Powered by Bilgeweb