Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Nakdi Sermaye Artışında Vergi teşviği

3_1466662138.jpg

Nakit Sermaye Artışında Teşvik Uygulaması

6637 sayılı yasa ile bazı vergisel teşvik ve düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan biri, sermaye şirketlerinin ilgili hesap döneminde ticaret siciline tescil edilmiş ve ödenmiş olan nakdi sermaye artışlarınınveya yeni kurulan sermaye şirketlerinde nakit olarak ödenen sermayelerin üzerinden, T.C Merkez Bankası tarafından açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak ve Bakanlar Kurulu’nun kararlaştırdığı oranlar doğrultusunda hesaplanan vergi matrahı indirimidir.

 

Teşvikten Kimler Ne Şekilde Yararlanacak?

 

Teşvik uygulamasından sadece sermaye şirketleri yararlanmaktadır. Buna göre limited, anonim  şirketler yararlanacaktır.

Bakanlar Kurulu kararına göre uygulanacak indirim oranı %50 olarak belirlenmiştir.

Ancak, payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketleri ve yatırım teşvik belgeli üretim işletmeleri için indirim oranı farklılaştırılmıştır.

 

Teşvikten Kimler Hangi Durumlarda Yararlanamayacak?

 

Yine Bakanlar Kurulu kararına göre;

1)     Nakdi sermaye artışında indirim oranı % 0 olarak uygulanacak şirket ve durumlarda tespit edilmiştir. Buna göre;

a)    Gelirlerinin %25 ve fazlası faiz, kar payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış gelirleri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri

b)   Aktif toplamının %50 ve fazlası bağlı ortaklıklar, iştirakler vb. sermaye şirketleri

c)    Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmı

d)   Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımlarına tekabül eden kısmı

 

İçin nakdi sermaye artırımı oranı %0 olacak.

 

2)   Sermaye şirketlerine nakit dışında varlık devirlerinden kaynaklananlar dahil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, bölünme ve devir işlemlerinden kaynaklanan sermaye artırımlarında da indirimden yararlanılmaz.

 

Teşvik Uygulaması Ne Zaman Başlayacak?

 

Uygulamaya 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren başlanacaktır. Uygulama 01 Temmuz 2015 tarihinde ve bu tarihten sonra yapılacak nakit sermaye artışları için geçerli olacaktır.

 

Teşvik Uygulamasında Süre Sınırlaması Var mı?

 

Uygulamaya ilişkin herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Her bir hesap dönemi için ayrı ayrı faydalanılabilir. Faydalanılacak tutara ilişkin bir üst sınır da belirlenmemiştir. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, bir sonraki hesap dönemine devredecektir. (Her bir hesap dönemi için uygulanması durumu tebliğ ile farklılaştırılır ise konu hakkında Müşavirliğimizce bilgilendirileceksiniz)

 

Hesaplamalar Nasıl Yapılacak?

 

Sermaye şirketlerinin tescil edilmiş nakit sermaye artış tutarları üzerinden, ilgili yılda T.C Merkez Bankası tarafından açıklanan “ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı” dikkate alınarak hesaplanacaktır. Hesaplanan tutar ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirilecektir.

İndirim tutarı nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır.

 

İndirim Tutarı = Nakit Sermaye Artışı X TCMB Faiz Oranı X %50

 

Örnek

B A.Ş Temmuz 2015 de 500.000 TL sermaye artışında bulunmuş ve ticaret siciline tescil ettirmiştir. Artırılan sermaye tutarının tamamı ödenmiştir. (TCMB Faiz Oranı %20) Buna göre indirim tutarını hesaplayalım .

İndirim Tutarı = 500.000 X 0,20 X 0,50 X 6/12

İndirim Tutarı =25.000 TL[:]

Powered by Bilgeweb