Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu

3_1467283737.jpg

SİRKÜLER

2016/10

           

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6’ncı maddesine göre işverenler sırasıyla aşağıdaki şekilde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline ilişkin yükümlülüklerini, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için bir erteleme olmadığı müddetçe 1 TEMMUZ 2016 tarihinden itibaren yerine getirmeleri zorunlu hale gelecektir.

Zaten, söz konusu yükümlülük; 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Ocak 2014, diğer işyerleri için ise 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren başlamış idi.

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirecek.

b) Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilecek.

c) İşyeri tehlike sınıf ve derecesine göre A, B, C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar, işyeri hekimliği belgesine sahip olanlar ve diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi gibi) belgelerine sahip olanlar; bu hizmetin yerine getirilmesini kendileri (işverenlerin bizzat kendileri) üstlenebilecek. Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecek.

            Yukarıda yer alan yükümlülüklere uyulmaması halinde aşağıdaki tutarlarda idari para cezası uygulanacaktır.         

 

 

 

 

 

Fiil

 

 

Çalışan Sayısı ve Tehlike Sınıfı

 
 
 

10’dan Az Çalışanı Olan İşyerleri

10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

50 + Çalışanı Olan İşyerleri

 

Az Tehlikeli

Tehlikeli

Çok Tehlikeli

Az Tehlikeli

Tehlikeli

Çok Tehlikeli

Az Tehlikeli

Tehlikeli

Çok Tehlikeli

 

İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek

6.511 TL

8.138 TL

9.766 TL

6.511 TL

9.766 TL

13.022 TL

9.766 TL

13.022 TL

19.533 TL

 

İşyeri hekimi görevlendirmemek

6.511 TL

8.138 TL

9.766 TL

6.511 TL

9.766 TL

13.022 TL

9.766 TL

13.022 TL

19.533 TL

 

Diğer sağlık personeli görevlendirmemek

6.510 TL

9.765 TL

 

*Aykırılığın devamı halinde her ay yine aynı miktarlarda ceza uygulanır.

            İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” Ek-1’de yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir. Söz konusu Tebliğ ve listeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.          http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.AspxMevzuatKod=9.5.16909&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=i%C5%9Fyeri%20tehlike

Powered by Bilgeweb