Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

 • English
 • Türkçe

6704 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler.

3_1467292544.jpg

SİRKÜLER

2016/06

 

14.04.2016 tarihli 6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 26.04.2016 tarih ve 29695 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. Yapılan düzenlemelerden çalışma mevzuatını ilgilendiren 2 önemli başlık üzerinde aşağıda açıklanmıştır.

 1. Yıllık İzinlerin Kullanılmasında Esneklik Getirildi

İzin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilirken, yapılan düzenleme ile işçi-işverenin anlaşması ile yine bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilecektir. Böylelikle, örneğin 20 iş günü izin hakkı olan işçi, bu iznin bir bölümünü önceden de olduğu gibi şimdi de 10 iş günü olarak kullanacak, geriye kalan 10 iş günü iznini ise işçinin işvereni ile anlaşması durumunda istediği şekilde sayı sınırlaması olmaksızın bölüm bölüm kullanabilecektir.

 1. İşverenlere Yeni Bir Sigorta Primi Desteği Daha Geldi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca belirlenen sosyal yardımlardan yararlanmakta olan kişileri istihdam eden işverenlere sigorta primi desteği getirildi. Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden (1.647 TL) hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine (%2+%11+%7,5=%20,5) ait tutarın tamamı işe başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle (Bakanlar Kurulu bu süreyi 1 yıl uzatmakla yetkilidir) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Söz konusu destekten yararlanabilmek için;

 • İşe başladığı tarihten önceki son 1 yıl içerisinde nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az 1 defa yararlanmış olmak,
 • Bu kapsamda ikamet ettiği hanede Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasında olmak,
 • İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmak,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermek,
 • Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca karşılanmayan tutarını yasal süresi içinde ödemek,
 • Kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmamak (tecil, taksitlendirme, yeniden yapılandırma halleri hariç).
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmek,
 • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmamak,
 • Yurtdışında çalışan sigortalı olmamak,
 • Kamu idarelerinden ihale yoluyla alınan alım ve yapım işlerinde çalışmamak

gerekmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

Uygulamanın usul ve esasları Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu’nun görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca belirlenecektir.

Powered by Bilgeweb