Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Asgari Ücret Desteği

3_1467277532.jpg

SİRKÜLER

2016/02

                       

14.01.2106 tarihli 6661 sayılı Kanun 27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete ’de; yayımlanmış olup, bu Kanunla yapılan düzenlemelerin en önemlisi ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ’dir.

Asgari Ücret Desteği uygulaması hakkında SGK tarafından 10.02.2016 tarih ve 2016-4 sayılı Genelge yayımlanmıştır.6661 sayılı Kanun çerçevesinde hazırlanan söz konusu SGK Genelgesi de dikkate alınarak yapılan düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

1- Kapsamdaki İşyerleri: 4/1-a (SSK) kapsamında çalışan sigortalılardan uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm) primi kesilen işyerleri destek kapsamındadır. Aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi sırasında belge türü 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 olmalıdır.

2- Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması: 2015 yılının aynı ayında günlük prime esas kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları destek uygulamasında dikkate alınacaktır.

3- İndirim Tutarı: İlgili ayda verilecek aylık prim ve hizmet belgesindeki prim ödeme gün sayısının 3,33 TL rakamı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak ve ay/aylardan doğan prim borçlarına mahsup edilecektir. Örneğin; Ocak aylık prim ve hizmet belgesi Şubat ayında verildiğinden bu belgenin alınmasından sonra destek tutarı çalışan sigortalı sayısına göre belirlenebilecek olup, Mart ayının sonuna kadar ödenecek primlerden mahsup yöntemiyle ödenmiş olacaktır. Son ay olan 2016/Aralık ayı için belirlenecek destek tutarı ise 2017/Şubat ayı sonuna kadar ödenecek primlerden mahsup yöntemiyle ödenmiş olacaktır. Mahsup edilecek prim borcu yoksa alacaklı tutar 5510/89 madde kapsamında işverenlere iade edilecektir.

4- Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Yasal Süresinde Verilmesi: Destekten yararlanılabilmesi için işverenlerin 2016 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermesi gerekmektedir.

5- Prim Borcunun Varlığı: 2016 yılı öncesi tescil edilmiş işyerleri için vadesi geçmiş borcu da olsa söz konusu destekten yararlanacaktır.

6- 2016 Yılında Prime Esas Kazancın Eksiksiz Bildirilmesi: 2016 yılı için sigorta prime esas kazanç eksiksiz bildirilmelidir.

7- Alt İşverenlerin Destekten Yararlanması: Alt işverenlerin kendi çalıştırmış oldukları sigortalılarının destekten yararlanabilmesi için alt işverenlerin 2016 yılında faaliyetine devam ediyor veya faaliyete yeni başlayacak olması gerekmektedir.

8- Başvuru Şartı: Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacak olup, yukarıdaki şartların varlığı yeterli kabul edilecektir. Diğer sigorta prim teşvik uygulamalarında olduğu gibi aylık prim ve hizmet belgesini oluştururken asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için farklı bir Kanun türü seçimi yapılmayacaktır.

9- Asgari Ücret Desteğinin Süresi: 2016/Ocak ayı ile 2016/Aralık aylarına münhasıran süreli bir destektir.

Powered by Bilgeweb