Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Şirketiniz Borca Batık Olabilir!

1_1468329700.jpg

 

T.T.K’ya Göre Borca Batık Olma Halinde Yapılacak İşlemler

T.T.K’nın 376.maddesine göre şirketlerin borca batık olmasından ne anlaşılması gerektiği ile bu durumda yapılacak işlemler aşağıda özetlenmiştir.

  1. Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılıyorsa, yönetim kurulunun/müdürün/müdürler kurulunun genel kurulu hemen toplantıya çağırması ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemler sunması gerekir.
  2. Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhal toplantıya çağrılan genel kurulun, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.
  3. Şirketin borca batık durumda olduğu şüphesi varsa, yönetim kurulunun/müdürün/müdürler kurulunun, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkarttırıp denetçiye vermesi gerekir.
  4. Denetçinin bu ara bilançoyu, en çok yedi iş günü içinde incelemesi ve değerlendirmesi, önerilerini bir rapor hâlinde yönetim kuruluna/müdüre/müdürler kuruluna  sunması, bu önerilerde yine TTK’nın 378 inci maddede düzenlenen hususları da dikkate alınması gerekir.
  5. Rapordan, aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulunun/müdürün/müdürler kurulunun, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine bildirerek şirketin iflasını isteyebilecektir.
  6. İflas kararının verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın veya sözleşmenin geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanması halinde iflas isteği durmuş sayılacaktır.

          Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru iflas bildirimi olarak kabul edilecektir.

 

SONUÇ

Şirketlerin zarar ettikleri dönemlerde özvarlıklarını gözden geçirmeleri, sermaye ve kanuni yedek akçelerinde bir azalma var ise genel kurulu toplantıya çağırmaları ve TTK’nın 376 maddesi dikkate alınarak karar vermeleri gerekmektedir.  Aksi halde şirket kendiliğinden sona erer. 

 

 

 

Powered by Bilgeweb