Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Vergi İncelemelerinde Yeni Dönem : İzaha Davet

1_1471081852.jpg

Vergi İncelemelerinde Yeni Dönem : İzaha Davet 

6728 sayılı kanunla vergi sistemimize “İzaha Davet” adıyla yeni bir müessese eklenmiştir. Bu müessesenin amacı vergi incelemesi öncesinde mükelleflerin kendi durumlarını değerlendirerek gönüllü uyum anlayışı içerisinde beyanname vererek ziyaa uğrattıkları vergiyi kendiliğinden ikmal etmelerini sağlamaktır.

Şartları;

  1. Vergi incelemesine başlanmaması veya takdir komisyonuna sevk işleminin yapılmamış olması
  2. Vergi ziyaına dalalet eden emareler bulunduğuna ilişkin ön tespitlerin yapılması
  3. Bu tespitlerin yapıldığı tarihe kadar ihbarda bulunulmamış olması

Mükellef Nasıl Yararlanacak ?

  1. Mükellef izaha davet yazısının tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde izahta bulunacak.
  2. Mükellef V.U.K 371. Maddesine göre pişmanlık hükümlerine başvuramayacak.

İzah Sonucu Ne Olacak?

1.İhtimal

Mükellefin izahı sonucunda vergi ziyaının oluşmadığı anlaşılırsa vergi incelemesi veya takdire sevk   işlemi yapılmayacak.

2.İhtimal

Mükellefin vergi ziyaını kabul ederek izahta bulunduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde ziyaa uğratılan vergi ile ilgili düzetme beyannamelerini vermesi halinde vergi ziyaı cezası %20 oranında kesilir.

Bu halde vergi idaresi yinede vergi incelemesi yaparak gerekirse tarhiyatı ikmal edebilir.

Sahte Fatura Kullanan ve Düzenleyenlerin Durumu

Ön tespitlerin V.U.K’nun 359. Maddesinde yer alan fiillere temas etmesi halinde kural olarak izaha davet müessesesinden yararlanılamaz.  Bu durumun istisnası aşağıdaki gibidir.

Belli Tutar ve Oranda Sahte Fatura Kullananların Durumu

Yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin her bir belge itibariyle 50.000 TL’yi geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir.

Sonuçları:

İzaha davet müessesesi ile özellikle sahte fatura kullanımlarında kanunda belirtilen tutar ve oranlar dikkate alınarak inceleme yapılmadan mükellefin kendi beyanları ile ziyaa uğratılmış vergilerin tahsil edilmesi amaçlanmıştır. Mükellefler inceleme yapılması halinde ziyaa uğrattıkları vergi kadar (bilerek kullanımlarda bu verginin 3 katı kadar) vergi ziyaı cezası ile muhattap olurken izaha davet ile verdikleri beyannamelerde sadece %20 oranında vergi ziyaı ile süreci tamamlayabilmektedirler. Bu cezada ayrıca uzlaşma kapsamında tutulmuştur. Diğer yandan inceleme sürecinde bilerek sahte fatura kullanımı tespiti yapılması ve buna göre savcılık sürecinin başlatılması ihtimali de azalmış olmaktadır.

Powered by Bilgeweb