Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Yabancılara verilecek çalışma izinlerinin yeniden düzenlendi.

3_1471434667.jpg

Yabancılara verilecek çalışma izinlerinin yeniden düzenlendi.

           28 Temmuz 2016 tarihli 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, 13.08.2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. Bu Kanunla genel itibariyle yabancılara verilecek çalışma izni yeniden düzenlenerek, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

6735 sayılı Kanunda öne çıkan önemli başlıklar şunlardır:

 

A) Çalışma İzni Yetkisi, Başvuru Ve Türkiye’ye Gelme Süresi:

Çalışma izni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilecek olup, başvurunun yurt içinde yapılması halinde, başvuru doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, yurtdışında yapılması halinde ise büyükelçilikler/başkonsolosluklara yapılacaktır. Başvuru, yetkili aracı kurum aracılığıyla da yapılabilecektir. Yurtdışında yapılan müracaatlarda çalışma izninin geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren yabancının 6 ay içinde Türkiye’ye gelmesi zorunlu olup, aksi halde çalışma izni iptal edilecektir.

B) Çalışma İzni Alınmadan Çalışma:

Diğer kanunlarda/Ülkemizin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı anlaşmalar yahut uluslararası sözleşmelerde çalışma izni almadan çalışabileceği belirtilen yabancılar için çalışma izni alınmadan çalışabilir/çalıştırılabilir.

C) Çalışma İznini Uzatma:

Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izni süresinin dolmasına 60 gün öncesinde ve izin süresinin bitmesinden önce yapılacaktır.

D) Ön İzin:

Mesleki yeterlilik gerektiren SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİNDE çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde SAĞLIK BAKANLIĞI/MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’ndan ön izin alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecektir. AR-GE MERKEZİ BELGESİ olan firmalarda Ar-Ge personeli olarak çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın olumlu görüşü olması halinde değerlendirilecektir.

E) Çalışma İzni Süresi:

İlk başvuruda en çok 1 yıl geçerli çalışma izni verilir. İlk uzatma başvurusunda en çok 2 yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok 3 yıla kadar çalışma izni verilir. Ülkemizde uzun dönem ikamet izni veya en az 8 yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilirler. Bunlar; özel kanunlardaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanırlar.

F) Şirket Ortaklarının Çalışma İzni:

Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü/anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi/sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler.

Anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağı çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilmektedir.

G) Bilim Ve Teknolojiye Katkısı Olan Yabancılar:

Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki yatırımının veya faaliyetinin ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile başvurusu uygun görülenlere TURKUAZ KART verilir. İlk 3 yılı geçiş süresi olmak üzere süresiz de verilebilir. Bunlar, süresiz çalışma izni haklarından yararlanırlar.

H) İkamet İzni:

Çalışma izni, ikamet izni yerine geçecektir.

I) Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancılar:

Serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları Ekonomi Bakanlığına yapılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilir.

İ) Yabancı Öğrenciler:

Ülkemizde bir yükseköğretim kurumundan örgün öğretim programlarına kayıtlı yabancı öğrenciler çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Mühendis ve mimar unvanlarını almış yabancılar proje bazlı ve geçici süre ile çalışma izni alarak mühendislik ve mimarlık mesleklerini icra edebilirler.

J) İtiraz:

Çalışma izni başvurusunun reddi halinde işveren yazının tebliğinden itibaren 30 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na itiraz edebileceği gibi bunun reddi halinde de yargı yoluna gidebilecektir.

K) Bildirim:

Yabancı çalıştıran işverenler; çalışma izninin başlaması/sona ermesini 15 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmek zorundadırlar. SGK bildirimleri ise, 5510 sayılı Kanun kapsamında yerine getirilecektir.

L) İdari Para Cezaları:

Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene her bir yabancı için 400 TL (tekrarı halinde 1 kat artırılır) idari para cezası uygulanır. 01.01.2016-12.08.2016 dönemi için 440 TL idi, 13.08.2016-31.12.2016 dönemi için 40 TL tutarında bir indirime gidilerek ceza tutarı 400 TL olarak belirlenmiştir. Çalışma izni almayan işverene her bir yabancı için 6.000 TL (tekrarı halinde 1 kat artırılır) idari para cezası uygulanır. 01.01.2016-12.08.2016 dönemi için 8.848 TL idi, 13.08.2016-31.12.2016 dönemi için 2.848 TL tutarında bir indirime gidilerek ceza tutarı 6.000 TL olarak belirlenmiştir. Çalışma izni bulunmayan yabancıya 2.400 TL idari para cezası uygulanır ve bunun yanında sınır dışı edilerek ülkelerine dönmek için yapılan konaklama giderleri, sağlık ve diğer harcamaları da işveren tarafından karşılanır.

M) Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bünyesinde Yeni Bir Genel Müdürlük:

Yabancı istihdamı ve buna ilişkin süreçlerle ilgili olarak ULUSLARARASI İŞGÜCÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ kurulmuştur.

Powered by Bilgeweb