Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Damga Vergisi ve Harçlar Hafifledi

1_1472799858.jpg

Damga Vergisi ve Harçlar Hafifledi

 

6728 sayılı torba yasa ile yapılan önemli değişiklikler ile Damga Vergisi ve Harç İstisnaları yeniden düzenlendi. Yapılan önemli düzenlemeler aşağıda sıralanmıştır.

 

Damga Vergisinde Yapılan Düzenlemelerde Öne Çıkanlar

 

1 - Birden fazla nüsha olarak düzenlenen kağıtlardan

a.     Maktu vergiye tabi olanlar için her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda damga vergisi alınacak

b.    Nispi vergiye tabi olanlarda ise sadece bir nüshasından damga vergisi alınacak.

2- Bir kağıt üzerinden birden fazla kefalet ve garanti taahhüdü bulunması halinde ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınacak.

3- Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça  damga vergisi alınmayacak

4- İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla bazı kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır.

5- Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle, belli şartlar dahilinde düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacak.

6- Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinden binde 9,48 damga vergisi alınacaktır. Resmi şekilde düzenlenmeyenlerden alınmayacak.

7- Süresi içerisinde düzeltme beyannamesi verilmesi halinde düzeltme beyannamesi için damga vergisi alınmayacak.

8.Anonim ve limited şirketlerinin pay devirlerinde damga vergisi alınmayacak.

9- Bina ısı yalıtım ve enerji tasarrufu için düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacak. 

 

Harçlar Kanununda Yapılan Düzenlemelerde Öne Çıkanlar

 

1- Birden fazla nüsha olarak düzenlenen muayyen bir bedeli ihtiva eden kağıtlarda nispi harca tabi olan işlemlerde sadece bir nüshası için harç alınacak.

2- Anonim ve limited şirketlerinin pay devirlerinde harç alınmayacak.

 

Powered by Bilgeweb