Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

KGK dan Denetçi Seçimi İle İlgili Önemli Karar

7_1477904537.jpg

KGK FAALİYET DÖNEMİ GEÇTİKTEN SONRA DAHİ 

BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİLEBİLECEĞİNE KARAR VERDİ.

1 - KGK 27.10.2016 tarihli Kurul Kararında, şirketin faaliyet dönemi geçmiş olsa dahi o döneme ilişkin denetçisini seçebileceğine karar vermiştir.

2 - Yine aynı Kararda, şirket Genel Kurulunun faaliyet dönemi içinde veya faaliyet dönemi geçtikten sonra denetçi seçmemesi halinde,  yönetim kurulu üyesi veya pay sahiplerinden herhangi birinin şirket merkezinin bulunduğu yer asliye mahkemesine başvurarak denetçi atanmasına ilişkin dava açabileceği de ifade edilmiştir. 

3 - Bu iki durumda yönetim kurulunun sorumluluğunun ortadan kalkmayacağı ayrıca vurgulanmıştır.

NOT : KGK 12.05.2016 tarihli Kurul Kararında, hesap dönemi geçtikten sonra  denetim sözleşmeleri imzalanarak bağımsız denetim yaptırılması halinde,  Türk Ticaret Kanunu’nun 397. Maddesinde belirlenen bağımsız denetim yaptırılması zorunluluğunun yerine getirilmiş olamayacağı yönünde karar vermişti. Yukarıda özetlediğimiz son Kurul kararı ile KGK’nın denetçi seçiminin zamanlaması konusundaki değerlendirmesinin değiştiği anlaşılmaktadır. 

Powered by Bilgeweb