Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

2017 Asgari Ücret Destek Tutarları

3_1493733632.jpg

6770 sayılı Kanunla işverenlerimizin rekabet gücünün artırılması ve kayıtlı istihdamın teşviki ile asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi için 2016 yılında 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalıları açısından uygulaması başlatılan asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam ettirilmesi ve ödemek zorunda oldukları sigorta primlerinin ertelenmesi yönünde düzenlemeler yapılmış idi. Düzenlemede, 2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için prime esas kazanç tutarı ile primden mahsup edilecek tutar Bakanlar Kuruluna bırakılmıştı.

22 Şubat 2017 tarih ve 29987 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2017/9865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

  • Destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas kazanç tutarı günlük 110 TL, aylık 3.300 TL
  • Desteğe esas tutar günlük 3,33 TL, aylık 99,90 TL

Buna göre; işverenler 2017 yılı asgari ücret desteğinden günlük 110 TL (aylık 3.300 TL) altında kazanç bildirimi yaptıkları sigortalılar için yararlanacaktır. Destek tutarı, prim gün sayısının günlük 3,33 TL (aylık 99,90 TL) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar olacak, bu tutar işverenlerin ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir. 

Powered by Bilgeweb