Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Prim Teşviğinden Yararlanma Şartları Kolaylaştırıldı.

3_1497854468.jpg

 

08.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe Giren Torba Kanun'nun 17 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenmesi öngörülen ek 14 üncü maddede aşağıda belirtildiği şekilde bir düzenleme yapılmaktadır.

Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlere ilk tespitte verilecek sigorta prim teşvikinden yararlanmama ceza süresini bir yıldan bir aya indirmektedir. Ancak, kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen bir işveren, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yeniden kayıt dışı işçi çalıştırdığının tespit edilmesi halinde her bir olay için yine bir yıl süreyle sigorta prim teşvikinden yasaklanacaktır. Bir aylık ceza uygulamasını gerektiren tespitin üzerinden üç yıl geçtikten sonra kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlere ise yine bir ay süreyle ceza uygulanacaktır.  

Diğer taraftan kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlerden, kayıt dışı çalıştırılan işçi sayısı her halükarda beş kişiden fazla olmamak üzere, toplam işçi sayısının yüzde birini geçmeyecek şekilde kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit olunan işverenlere, herhangi bir ceza uygulanmayacaktır. Dolayısıyla, bir tespitte beş kişiyi geçmeyen kayıt dışı işçi istihdamında, bu suçun kaç kere işlendiğinin bir önemi de olmayacak ve her defasında cezadan muaf olunacaktır.

Ayrıca bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki kayıt dışı istihdam tespitleri için de aynı uygulama yapılacaktır. Buna göre, beş işçiye kadar olan işçiler ile ilgili cezalar ortadan kalkmaktadır. Bu işverenler ile ilgili olarak sigorta prim teşviki cezası uygulanan aylar için geriye dönük olarak sigorta primi teşvikinden yararlanma hakkı olmamakla birlikte ceza uygulanmaya devam olunması gereken aylar için sigorta prim teşviki cezası kalkacak ve tekrar sigorta prim teşvikinden yararlanmaya başlanılacaktır

Powered by Bilgeweb