Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Varlık Barışında Süreler Uzatıldı

1_1499243647.jpg

Bakanlar Kurulu Kararı ile 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması hükümlerine yönelik süreler  30.06.2017 tarihine kadar uzatılmıştır. Karar 30.12.2016 tarihli resmi gazete de yayımlanmıştır.

Buna göre, 

  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde 30.06.2017 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.

  • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 30.06.2017 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın, kanuni defterlere kaydedebileceklerdir.

Powered by Bilgeweb