Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

 • English
 • Türkçe

Yeni KHK ile Kayıtlı İşsiz İstihdamında Teşvik Uygulaması

3_1503907671.jpg

687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. 687 sayılı KHK’nin 3’üncü maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen iki geçici madde ile işverenler aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde gerçekleştirilecek istihdamlarda Prim Ödeme Gün Sayısının 22,22 TL İle Çarpılması Sonucu Çıkan Tutar Kadar İşverene Destek Ödemesi, Asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir vergisi ve damga vergisi teşvikleri getirilmiştir.

Destekten Yararlanma Şartları

 • İşverenin özel sektör olması,
 • İşçinin 01.02.2017-31.12.2017 döneminde işe alınmış olması,
 • İşçinin Türkiye İş Kurumu’ndan kayıtlı işsizler arasından alınmış olması,
 • İşçinin işe alındığı tarihten önceki 3 aylık sürede sigortasız olması,
 • İşçinin, işverenin 2016 yılı Aralık ayına ilişkin sigortalı sayısına ilave alınmış olması,
 • İşverenin aylık prim ve hizmet belgesini yasal sürede vermiş olması,
 • İşverenin sigorta primlerini yasal sürede ödemiş olması,
 • İşverenin işyerinde kayıt dışı çalışanın olmaması,
 • İşverenin SGK (prim, idari para cezası, gecikme cezası, gecikme zammı) borcu olmaması (tecil, taksitlendirme, yapılandırma durumları hariç).  

 

1.Destek Ödemesi Tutarı

İşverene sağlanacak destek ödemesi tutarı; sigortalının aylık prim ödeme gün sayısı 22,22 TL ile çarpılarak bulunacak tutar, işverenin ilgili ayda ödeyeceği prim tutarından (işçi hissesi dâhil) çıkartılmak suretiyle ödenecek prim tutarından mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır. Destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Bu şekilde istidam edilen ücretliye işe alındıkları tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı terkin edilecektir. Ayrıca, ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin aylık brüt ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.

2. Desteklerden Yararlanamayacak Olanlar

 • Kamu kurum ve kuruluşları ve bunlara ait işyerleri,
 • İhale yoluyla yapılan alım ve yapım işlerine ait işyerleri,
 • Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan emekli sigortalılar,
 • Yurt dışında çalışan sigortalılar.

3. Aynı Dönemde Aynı Sigortalı İçin Birden Fazla Teşvikten Yararlanamama

Söz konusu destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi ve gelir vergisi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

4. Usul ve Esasların Belirlenmesi

SGK primlerine ilişkin destek uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , Gelir Vergisi ve Damga Vergisine teşvik uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar da Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

Powered by Bilgeweb