Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Bağımsız Denetim Zorunluluğuna Uymayanlara Önemli Yaptırımlar

7_1503909084.jpg

Gümrük, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün Ticaret Sicil Müdürlükleri’ne göndermiş olduğu 03.04.2017 tarihli yazıda, 2015 yılında bağımsız denetime tabi olduğu halde,

 

  - Bağımsız denetçi seçme,

 - Bağımsız denetçiyi ticaret siciline tescil ettirme,

 - İnternet sitesi açarak, bu sitenin bir bölümünde kanunen yapılması gereken ilanlarını yayınlama,

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin,

- Finansal tablolarının ve yönetim kurulu faaliyet raporlarının düzenlenmemiş sayılacağı,

-Zorunluluklar yerine getirilinceye kadar ticaret siciline ilişkin taleplerin yerine getirilmeyeceği,

-Bağımsız denetçinin Ticaret Sicil Müdürlüklerince verilen sürede tescil ettirilmemesi halinde ise Türk Ticaret Kanunu’nun 33. Maddesi hükmüne göre (idari para cezaları, asliye ticaret mahkemesinde dava açılması)  işlem yapılacağı,

belirtilmiştir. 

Bu nedenle,

-2015,2016 yılları için bağımsız denetime tabi olduğu halde bağımsız denetim yaptırmayan şirketlerin en kısa sürede olağanüstü genel kurulda bağımsız denetçi atamaları, bağımsız denetçiyi ticaret siciline tescil ettirmeleri ve  internet sitesi ile ilgili işlemleri yapmaları,

- 2017 yılına ilişkin denetçilerini ise yıl sonuna kadar olağanüstü genel kurul kararı ile atayarak ticaret siciline tescil etmeleri gerekmektedir.   

Powered by Bilgeweb