Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

 • English
 • Türkçe

6770 SON TORBADAN ÇIKANLAR

1_1503910004.jpg

Asgari Ücret Teşvik Uygulama Süresi Uzatılıyor ve İşveren Sigorta Primleri Erteleniyor.

 • Asgari ücret desteğinden yararlanan özel sektör işverenlerine sigorta primlerini öteleme hakkı sunuluyor. Buna göre, İşverenler 2017 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında ödemeleri gereken SGK primlerinin bir kısmını faiz ödemeden Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ödeyebilecekler.
 • Asgari ücret desteği uygulamasına İşveren maliyetlerinin azaltılması amacıyla 2017 yılında da devam ediliyor.

 

Kredi Garanti Kuruluşlarına Hazine Tarafından Nakit Kaynak Aktarım Tutarları 11,5 Kat Artırılıyor

 • Kredi Garanti Fonu (KGF), teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişim sorunu yaşayan işletmelere kefalet sağlayarak, işletmelerin krediye erişimini sağlamaktadır.
 • Hazine Müsteşarlığı ise KGF tarafından sağlanan kefaletlere kontra garanti sağlayarak işletmelerin daha kolay ve düşük maliyetle krediye erişmelerini sağlamaktadır.
 • Daha fazla işletmenin Hazine destekli kredi garanti imkânlarından yararlanması amacıyla mevcut düzenlemede 2 milyar TL olan Hazine destekli kefalet miktarı 25 milyar TL'ye çıkarıldı.
 • Hazine destekli kefalet nedeniyle bankaların kredi maliyetlerinin düşmesi beklenmektedir.
 • Yeni uygulama ile KOBİ ve ihracatçılar bir iki gün içinde Hazine kefaletini kullanabilecektir.
 • Getirilen portföy garanti sisteminde işletmelerin kefalet talepleri KGF tarafından bankalara tahsis edilen kredi limitleri içerisinde bankalar tarafından sağlanacaktır.

 

Sicil Düzenlemesi

 • Yapılan düzenleme ile karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyenlerin, yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde, geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar kredi ve finansal kurumlarca dikkate alınmayabilecektir.
 • Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların yaptıkları işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumlulukları olmayacaktır.

 

İmalata Sanayii Yatırımlarına Destek

 • İndirimli oranda mal ve hizmet tesliminde bulunanlar yüklendikleri KDV’yi bir yıl beklemeksizin nakden iade alabilecek.
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında 2017 yılında yapılacak inşaat harcamaları nedeniyle ödenecek katma değer vergisi iade edilebilecek.
 • Yatırım katkı tutarı imalat yatırımları için önemli ölçüde (+15 puan) arttı.
 • Yatırım döneminde de yatırım katkı tutarının tamamının işletmelerin diğer kazançlarından indirebilmesine imkan tanındı.
 • Bu kazançlarından dolayı işletmeler kurumlar vergisi ödemeyecekler (%100 indirimli kurumlar vergisi)
 • Yatırım teşvik belgesi almış olan yatırımcılara katma değer vergisi ödemeksizin yazılım ve gayri maddi hak almalarına olanak sağlandı.

 

Üretimde Birleşmeye Teşvik Getiriliyor.

 • Ölçek ekonomilerinden faydalanmak ve işletmelerin büyümelerini, kurumsallaşmalarını teşvik ederek rekabet güçlerini artırmak amacıyla üretim sektöründe faaliyette bulunan kurumların birleşmeleri teşvik ediliyor.
 • Bu kapsamda; sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden KOBİ’lerin kendi aralarında birleşmeleri halinde üç yıl boyunca kazançlarına yalnızca yüzde 5 kurumlar vergisi uygulanacak.Böylece, işletmelerin büyümelerini, kurumsallaşmalarını, ölçek büyütmeleri özendiriliyor.

 

Getirilen Diğer Bazı Teşvikler

 • Yurt dışında bulunan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türkiye’deki gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz intikali, yurda ithali, kayıt ve tescili iş ve işlemlerine vergi, resim ve harç istisnası tanındı.
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihale konusu edilen yolcu taşıma işleri de döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnası kapsamına alındı.
Powered by Bilgeweb