Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

İSG Hizmeti Zorunluluğu 2020 ye Ertelendi

3_1504785005.jpg

8.06.2017 tarihli 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanunla;

İşverenler, çalışanları arasında iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli yoksa bu Kanundan önce az tehlikeli işyerlerinde 10’dan az çalışanı varsa iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla yürütebiliyorken çalışan sayısı bu Kanunla “10’dan az” ibaresi “50’den az” olarak değiştirilmiştir.

10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için 6331 sayılı Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilmektedir. Bu Kanunla işyerindeki çalışan sayısı “10’dan az” ibaresi “50’den az” olarak değiştirilmiştir.

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından destek verilmesinin yürürlük tarihi 01.07.2017 tarihinden 01.07.2020 tarihine ertelenmiştir. 

Powered by Bilgeweb