Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Konut Teslimlerinde Net Alan Yine Değişti

1_1508307242.jpg

Bilindiği üzere net alanı 150 metrekareden küçük konut teslimleri yüzde 1, 150 metrekareden büyük konut teslimleri ise yüzde 18 oranında katma değer vergisine tabidir. Net alanın nasıl hesaplanacağı konusunda ise iki temel mevzuat bulunmakta idi. Bunlar; KDV Uygulama Genel Tebliği’nin “III/B-2.1.3 Net Alan” bölümü ile Çevre Şehircilik Bakanlığı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 16. Maddesi.

Planlı Alan Tip İmar Yönetmeliğinde net alan hesabına dahil edilmeyen bir çok alan (Balkon, teras kat, otopark, kat ve çatı bahçesi, kömürlük, depo v.b.), KDV Uygulama Genel Tebliği’nde net alan hesaplamasına dahil edilmişti.

Ancak KDV Uygulama Genel Tebliği’nin “III/B-2.1.3 Net Alan” bölümü” inşaat sektörü tarafından dava konusu edilmiş, Danıştay 4. Dairesi 02.03.2017 tarih ve Esas No : 2014/4835, Karar No 2017/2170 sayılı kararı ile konutların net alanın hesaplamasının KDV Uygulama Genel Tebliği’ne göre değil, Planlı İmar Yönetmeliği’ne göre yapılması gerektiğine hükmederek, KDV Uygulama Genel Tebliği’nin net alan ile ilgili bölümünü iptal etmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı da genel bir yazı ile uygulamayı yargı kararı çerçevesinde yönlendirmiştir.

 

Buna göre, her ne kadar KDV Uygulama Genel Tebliğinde net alan tanımı yer alsa da, 01.05.2014 tarihinden sonra yapılan konut teslimlerinde net alan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre hesaplanacaktır.

Son olarak 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile Net Alan tanımı 01.10.2017 tarihinden itibaren tekrar değiştirilmiştir. Eski Yönetmelikte, bağımsız bölüm içerisinde kapalı olup duvarlar arasına kalan alan net alan olarak tanımlanırken, yeni Yönetmelikte, içerden bağlantılı piyesleri ile birlikte bağımsız bölümün içerisindeki boşluklar hariç, duvarlar arasında kalan temiz alan net alan olarak tanımlanmıştır.

 Buna göre, 150 metrekarenin hesaplanmasında 01.05.2014 -30.09.2017 tarihleri arasında yapılacak konut teslimlerinde eski Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 01.10.2017 tarihinden sonra yapılacak konut teslimlerinde ise yeni yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinde yer alan net alan tanımının dikkate alınması gerektiğini düşünmekteyiz. 9.7.2017

Powered by Bilgeweb