Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Damga Vergisi ve Harçlar Kanunlarında Önemli Düzenlemeler

1_1508308174.jpg

İnşaat Sözleşmelerinde Damga Vergisi Sıfırlandı

15.03.2017’de Resmi Gazete yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıda belirtilen sözleşmeler için damga vergisi oranı "0"(sıfır) olarak belirlenmiştir. Buna göre;

a. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri,

b. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri, 

c. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

d. Yapı denetim hizmet sözleşmelerinde  

Damga Vergisi oranı "0"(sıfır) olarak uygulanacaktır.

 Konut ve İşyeri Teslimlerinde Harçlar Binde 15’e Düşürüldü

Aynı Karar ile  30.09.2017 tarihine kadar konut ve işyerlerinin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında uygulanacak tapu harçları da "binde 20" 'den "binde 15" e düşürülmüştür.

Powered by Bilgeweb