Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

İhracatta e-Fatura Uygulaması Başladı.

1_1510640290.jpg

 

    e-Fatura mükelleflerinin ihracat işlemlerinde de elektronik fatura kullanma zorunluluğuna ilişkin geçis süreci 01.07.2017 tarihi itibari sona erdi ve bu tarih itibari ile yukarıda belirtilen firmaların ihracat uygulamalarında e fatura düzenlemeleri zorunlu hale geldi. Söz konusu zorunluluğa ilişkin uygulamaya aşağıda kısaca değinilmiştir.

     İhracat işlemlerinde e-fatura düzenleme zorunluluğu sadece e-Fatura mükelleflerini kapsamaktadır. e-Fatura mükellefi olmayan ihracatçı firmalar için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu mükellefler ihracat işlemlerinde mükellefiyetlerine göre e-arşiv ya da basılı matbu fatura kullanmaya devam edeceklerdir.

     E-ihracatın sınırları çizilmiş olup belirli ihracat işlemleri e fatura kapsamına girmeyecektir. Buna göre ihracat işlemlerindeki e-fatura düzenleme zorunluluğu sadece Gümrük Çıkış Beynnamesi (GÇB) ekinde yer alan mal ihracatları için geçerlidir. Hizmet ihracı ile Serbest Bölge İşlem formu ve Transit ticaret formu gibi diğer belgelerle yapılan ihracatlar kapsama girmemektedir. Bu tür işlemlerde mükellefler e fatura mükellefi olsalar dahi e-arşiv ya da basılı fatura düzenleyeceklerdir. Ayrıca Konsinye ihracatlar ile mikro ihracat diye adlandırılan kargo aracılığı ile yapılan mal ihracatları da uygulamanın kapsamına girmeyecektir.

     Düzenlenecek E faturada alıcı bilgilerine ilaveren Gümrük Ticaret Bakanlığı (GTB) bilgilerine yer verilecek ve vergi kimlik no alanına GTB bilgileri yazılacaktır. Fatura da yer alan mallara ilişkin GTİP numaralarının girilmesi zorunludur. Ayrıca Bakanlık sistemi satır bazlı konrol yapacak olup, fatura ve beyannamede yer alan satır sayılarının eşdeğer, birbirini doğrular nitelikte olması gerekmektedir. Yine aynı şekilde faturada yer alan miktar ile GÇB de çıkışı yapılan miktar aynı olmalıdır.Faturada yer alan miktar daha fazla ise beyanname tescil edilmeyecek , GTB den fatura ile ilgili red yanıtı verilecek ve yeni bir fatura düzenlenmesi gerekecektir.Tam tersi durumda GÇB de yer alan miktarın fazla olması halinde ise eksik miktar için ek fatura düzenlenecek, tescil işlemine devam edilecektir.

     İhracat e-faturasında gümrük tescil işlemlerinden önce düzeltme işlemleri için faturanının reddi mükelleflerce yapılabilecektir. Ancak, tescil aşamasından sonra red yetkisi sadece GTP personellerine tanınmıştır.

     İhracat işlemleri kapsamında düzenlenen e-fatura Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) gönderilecek, gönderilen e-Faturalar anında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) sistemlerine iletilecek ve GTB tarafından referans numarasını da içeren sistem yanıtı tmükelleflere e-fatura sistemi üzerinden iletilecektir. 23 haneli referans numarası ile belge tarihi GÇB de 44 nolu kutuda beyan edilecektir. GTB birimlerince faturada bir hata tespit edilmediği takdirde GÇB tescil işlemi tamamlandıktan ve ihraç edilen malların yurtdışı çıkış işleri tamamlandıktan sonra mükellefler Bakanlık sistemi üzerinden kabul yanıtını(içerisinde GÇB bilgisi ve intaç tarihini de barındırır) vereceklerdir. Gümrük işlemleri mevzuat dahilinde tamamlanacaktır.

Powered by Bilgeweb