Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Uyumlu Mükelleflere İndirim!

1_1528445416.jpg

Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısı vergilendirilen Mükellefler aşağıda belirtilen şartlara haiz olmaları halinde 01.01.2018 tarihinden itibaren verecekleri Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde (2017 ve daha sonraki yılların kazançlarına ilişkin verecekleri beyannameler) hesaplanan verginin % 5’ini (en fazla 1 milyon) ödemeleri gereken vergiden indirebilecektir.

Şartlar:

a.   İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl (Örn:2017) ile bu yıldan önceki son iki yıla (Örn:2016 ve 2015) ait vergi beyannamelerinin (KDV, Muhtasar, Damga, ÖTV ve benzeri beyana tabi vergiler) kanuni süresinde verilmiş olması ve bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmesi, (Düzeltme veya Pişmanlıkla verilen beyannameler ihlal sayılmayacaktır.)

b.   Yine indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri için ikmalen, re ’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması.(Yapılan tarhiyatların kesinleşen yargı kararı, uzlaşma ya da düzeltme ile tamamen ortadan kaldırılmış olması ihlal sayılmayacaktır.)

c.    İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibari ile (Örn: Nisan 2018) vergi aslı ve cezaları dâhil 1.000 TL üzerinden vadesi geçmiş borcunun bulunmaması.(Örneğin özel usulsüzlük cezasından kaynaklanan bir borcun indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarihe kadar ödenmesi halinde indirimden yararlanılabilir.)

d.    İdarece, Mükellef hakkında indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında V.U.K. 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri (Kaçakçılık suçları ) işlediğine dair tespit bulunmamalıdır.

YORUM:

Vergi İdaresince, vergi ile ilgili beyan ve ödeme yükümlülüklerini kanuni sürelerinde yerine getiren ve vergi borcu da bulunmayan uyumlu mükelleflere 5 puanlık vergi indirimi imkânı getirilmiştir. Ancak, vergi indirimi zamanında ödeme, doğru beyan etme, vergi borçlusu olmama gibi bazı hassas şartlara bağlanmıştır. Önemsiz gibi görünen ufak ihmal ya da hatalar vergi indirimden faydalanamama sonucunu doğurabilecektir. Örneğin 2015,2016 ve 2017 yıllarına ilişkin tüm vergi beyannamelerini süresinde veren bir mükellef, belirtilen dönemlerden sadece bir döneme ait 50 TL tutarındaki Damga vergisi ödemesini bir gün gecikmeli yapması halinde indirimden yararlanamayacaktır. 

Powered by Bilgeweb