Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetinde Değişiklikler

1_1536401550.jpg

21.12.2017 tarihli 30277 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 488 ve 489 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma zorunluluğuna ilişkin olarak Mükelleflere, eski nesil cihazlarını mali hafızaları dolana kadar kullanma imkânı getirildi. Getirilen yeni düzenleme ile Mükellefler;

1. Aktif büyüklüğü, cihaz sayısı ve sektör gibi herhangi bir kriter olmaksızın eski nesil cihazlarının mali hafızaları doluncaya ya da mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihe kadar kullanabilecektir.

2.  Eski nesil cihazları kullanmaya devam etmek için herhangi bir başvuru yapmayacaktır.

3.  e-Arşiv uygulamasına geçmek zorunda değildir.

Ancak mali hafızanın dolduğu ya da mali hafıza değişimi gerektiği hallerde yeni bir mali hafıza alamayacak bu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60) içinde Yeni Nesil ÖKC kullanmaya başlayacaktır. 

ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Satışlara Ait Mali Bilgilerin GİB’e Bildirilmesi

Mükellefler yeni nesil ve eski nesil ÖKC’lerinden düzenledikleri günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri; 01.07.2018 tarihinden itibaren

  1. ÖKC TSM Merkezleri,
  2. Başkanlıktan e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri (e-Arşiv fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu bulunmaksızın)
  3. Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portallari,

olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GİB’e elektronik ortamda bildirecektir. Yöntem tercihi ve bildirime ilişkin usul ve esaslar www.efatura.gov.tr internet adresinde Başkanlık tarafından ayrıca duyurulacaktır.”

Yeni İşe Başlayacak veya Şube İşyeri Açacak Mükelleflerin YN ÖKC Kullanım Durumu

Yeni nesil ÖKC muafiyeti kullanımından muaf olmayan mükelleflerin, bu tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren işe başlamaları veya şube açmaları halinde, işe başlama/şube açılış tarihinden itibaren 30 gün içinde (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün içinde) YN ÖKC kullanmaları zorunludur.

ÖKC’lerden Fatura, Gider Pusulası, Giriş ve Yolcu Taşıma Biletleri, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi

01/07/2018 tarihinden itibaren bilgisayar bağlantılı sistem mahiyetindeki eski nesil ÖKC’ler ve YN ÖKC’lerden;  213 sayılı Kanun kapsamına giren fatura, gider pusulası, giriş ve yolcu taşıma biletleri, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu;

1-213 sayılı Kanun kapsamına söz konusu belgelerin, bu belgelerde yer alması gereken zorunlu bilgileri ihtiva etmesi,

2-Düzenlenen belgelerin bir örneklerinin ÖKC’nin ilgili elektronik hafıza birimlerinde belge türleri itibariyle ayrımı yapılabilecek şekilde muhafaza edilmesi,

3- ÖKC mali raporlarında bu belgelere ilişkin mali bilgilerin de ayrıca gösterilmesi,

 Şartıyla düzenlenebilecektir

Powered by Bilgeweb