Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Kamu Alacaklarındaki Zam ve Faiz Oranları Yeniden Belirlendi

1_1545915590.jpg

Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranları

5 Eylül 2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar ile aylık % 1,40 olan gecikme zammı oranı aylık % 2 olarak düzenlenmiştir. Buna göre Vergi Usul Kanunu’nun 112/3 üncü maddesi uyarınca gecikme faizi ve yine aynı Kanunun 371/5 maddesi uyarınca pişmanlık zammı oranı, gecikme zammı oranına atıfta bulunarak uygulandığından, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı da aylık %2 olarak uygulanacaktır. Uygulamaya 05.09.2018 tarihinden itibaren başlanılacaktır.

 

Tecil Faizi Oranı

06 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan “ Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3) “ ile 6183 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak tecil işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık % 22 olarak yeniden belirlenmiştir. Belirtilen oran, Tebliğ’in yayım tarihi olan 06.09.2018 (bu tarih dahil) den itibare yapılan  tecil başvurularında uygulanacaktır. Bu tarihte önce yapılmış tecil başvurularında eski tecil faizi oranı % 12 uygulanması gerekecektir.

06.09.2018 tarihinden önce tecil edilmiş amme alacaklarının, tecil şartlarının ihlal edilmesi sonucunda tecilin bozulması ve yeniden tecil talebinden bulunulması (tecilin geçerli sayılması) halinde, 06.09.2018 tarihinde kadar % 12 , bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise % 22 tecil faiz oranı uygulanacaktır.

Powered by Bilgeweb