Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Asıl Nüshası Kaybolan Faturanın Gider Kaydı

1_1466512328.jpg

Tarih : 03.11.2015
Konu : Asıl Nüshası Kaybolan Faturanın Gider Kaydı ve KDV İndirimi

Sirküler
2015/6

Birçok mükellefin uygulamada yapmış olduğu yanlış, fatura aslının kaybolduğu durumlarda satıcıları arayarak faturanın kaybolduğunu/kendilerine ulaşmadığını vb. bildirmekte, satıcılar ise faturanın kendilerinde kalan nüshasının fotokopisi üzerine “Aslı Gibidir” yazarak kaşeleyip imzalayarak alıcılara göndermektedirler. Alıcılar ise, onaylanarak kendilerine gönderilen fatura fotokopilerini kayıtlara alarak gider ve KDV indirimi yapmaktadırlar.

Ancak Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) ASLI BULUNAMAYAN FATURALAR İLE İLGİLİ ÖZELGE (1)konuya yaklaşımı farklıdır. GİB, ekte yer alan özelgeden de anlaşılacağı üzere fatura asıllarının kaybedildiği durumlarda nasıl davranılması gerektiğini açıklamştır. Bu hallerde faturanın satıcılarda kalan nüshasının fotokopisine noterce “Zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmiştir.” şerhi düşülmeli ve tasdik edilmelidir. Bu şekilde noter tarafından şerh düşülüp tasdik edilen fatura fotokopileri ile gider kaydının ve KDV indiriminin yapılması mümkündür.

Vergi incelemelerinde aslı olmayan fotokopi faturaların kabul edilmemesi ve asıllarının istenmesi nedeniyle mükelleflerin vergi ve savcılık boyutuyla yüz yüze kalabilecekleri unutulmamalıdır.

Powered by Bilgeweb