Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

E-Arşiv Nedir?

1_1466519680.jpg

Tarih : 07.10.2015
Konu : E-Arşiv Uygulaması

Sirküler
2015/5

E-Arşiv nedir 
Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan bir uygulamadır.

E-Arşiv Uygulamasının Yararları Nelerdir?
-Bu uygulamadan yararlanalar faturalarını elektronik ortamda düzenlerler ve muhafaza ederler. Bu kapsamda düzenlenen faturalar için kağıt arşiv oluşturulmasına gerek yoktur.
-Tüm müşterilere, vergi mükellefi olsun olmasın e-arşiv kapsamında fatura düzenlenebilir. Ancak müşterinin istemesi halinde, e-arşiv kapsamında düzenlenen faturanın kağıt çıktısının müşteriye verilmesi gerekir.

E-Arşiv Uygulamasında Kimler Nasıl Yararlanabilir?
E-Arşiv Fatura uygulamasına geçebilmek için öncellikle E-Fatura mükellefi olmak gerekmektedir.

E-Arşiv Uygulaması Kimler Geçmek Zorundadır?
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.
Bunun dışındaki mükellefler gönüllü olarak E-Arşiv uygulamasına geçebilirler.

Belgeler Elektronik Ortamda Nasıl Oluşturulacak?
Uygulamayı kendi sistemi üzerinden kullanan şirketler elektronik ortamda oluşturdukları faturalarını kendi mali mühürleri ile gerçek kişiler ise kendi mali mühürleri ya da NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) ile onaylarlar. Özel entegratör vasıtası ile yapılacaksa Özel entegratörün mali mührü ile onaylanır.

E-Arşiv Kapsamında Düzenlenen Belgeler Hangi Usul ve Esaslara Tabidir?
E-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen belgeler, bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeler dışında başta Vergi Usul Kanunu olmak üzere, diğer vergi kanunları ve ilgili düzenlemelerde yer alan sürelere ve belirlenen usul ve esaslara uygun biçimde oluşturulmak zorundadır.

Cezai Müeyyide Nedir?
Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uymadıkları tespit edilenler hakkında işledikleri fiile göre Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar tatbik edilir.

Powered by Bilgeweb