Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Mali Denetim ve Danışmanlık

_1466669603.jpg

Vergi Davaları ve Uzlaşmalar
   Vergi uyuşmazlıklarında dava açılması veya uzlaşmaya gidilmesi konusunda gerekli değerlendirme ve hesaplamalar yapılarak mükelleflerin doğru karar almalarına yardımcı olunur. Dava yoluna gidilmesi halinde dava dilekçesi ve eki dokümanlar hazırlanarak mahkemelere sunulur, uzlaşma halinde ise vekaletle uzlaşma görüşmelerine iştirak edilmektedir.

Özelge Talebi
   Vergi kanunlarında açık hükümlerin bulunmadığı durumlarda tereddütlü konularda vergi idaresinden mukteza alınması için gerekli olan mukteza talep formu hazırlanmakta ve takip edilmektedir.

KDV, Muhtasar ve Diğerr Vergilerin Aylık Denetimi
   Kurumlar vergisi tam tasdik hizmetleri dışında kalan KDV, muhtasar ve damga vergisi gibi diğer vergilerin doğruluğu ile ilgili denetimler aylık olarak periyodik şekilde icra edilmektedir.

Vergi Planlaması ve Yönetimi
Firmalarımızın vergilerini tam ve zamanında vergi dairesine intikal ettirmeleri için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bununla birlikte mükelleflerimizin yasal sınırlar içinde vergi kanunlarının istisna muafiyet ve teşvik gibi hususlarını kullanarak ya da vergi yükü düşük sektörlerde faaliyete başlayarak vergi planlamaları yapabilmeleri en doğal haklarıdır. Bu çerçevede mükelleflere gerekli teknik danışmanlık sağlanmaktadır.

Mali Yazılım ve Raporlama
   İyi bir mali yazılım iç kontrol sisteminin en önemli unsurlarından biridir. Dolayısıyla teknik ekip tarafından içinde bulunulan sektöre ve firmaların ihtiyaçlarına en uygun yazılım tespit edilerek muhasebe biriminin kullanımına hazır hale getirilir. Raporlamaların süresi içeriği ve kapsamı planlanır.

 


Powered by Bilgeweb