Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Diğer Danışmanlıklar

_1466670212.jpg

Sözleşmeler

   Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin yapacakları sözleşmeler konusunda yüklenecekleri edimleri tam ve doğru bir şekilde önceden görebilmeleri için her türlü sözleşmeler konusunda uzman ekip tarafından değerlendirilerek gerekli uyarı ve düzeltmeler yapılır.

Ticari İşlemler


   Yeni Türk Ticaret Kanunun uygulanması ve özellikle UFRS uygulamaları konusunda her türlü teknik destek verilmekte ve eğitimler yapılmaktadır. Özellikle vergi hukuku ve ticaret hukukunun aynı anda uygulanması gereken hususlarda her türlü teknik destek sağlanmaktadır.

Sosyal Güvenlik İşlemleri

   Sosyal güvenlik konusunda denetim hizmeti henüz verilmemekte bununla birlikte teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

Şirket Kuruluşları, Deviralma ve Birleşme İşlemleri


   Şirketlerin kuruluşu, devralınması, nevi değiştirmesi ve birleşmesi işlemleri konusunda yeni TTK hükümleri çerçevesinde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Yatırım Teşvik ve Destek Danışmanlığı


   Yeni uygulamaya konulan teşvik sistemi ile ilgili olarak, sektörel, bölgesel ve stratejik yatırımlardaki vergi avantajlarının ortaya konulması ve hesaplamaların yapılarak yatırımcıların isteklerine uygun alanlara yönlendirilmesi sağlanmaktadır.


Powered by Bilgeweb