Telefon: +90 312 473 90 50

E-Mail : alantar@alantar.com.tr

  • English
  • Türkçe

Özel Amaçlı Raporlar

_1466508965.jpg

Örnekleri aşağıda ifade edilen alanlarda raporlama yapılabilmektedir

-Sermaye artışının tespiti
-İç kaynakların sermayeye eklenmesine ilişkin tasdik işlemleri
-Ar-Ge harcamaları değerlendirme tasdik işlemleri
-Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin tasdik hizmetleri
-İhale makamlarına sunulmak üzere hazırlanan mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti raporları
-Yatırım teşvik belgesi işlemleri
-Dernek, tesis, vakıf ve benzeri kurumların muafiyet, istisna ve hesaplarının tasdik işlemleri
-Kredilere ilişkin tespit işlemleri
-SSK asgari işçilik ve ilişkisizlik tasdiki
-Mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti
 


Powered by Bilgeweb