Ekonomi Beklenenden Hızlı Toparlandı

Ekonomi Beklenenden Hızlı Toparlandı

Covid-19 küresel salgınında 2020 yılı bahar aylarındaki sert kapanmaların ardından 2020 yılı Haziran ayından itibaren kapsamlı bir normalleşme sürecine geçilmiş olması ekonomik aktiviteyi desteklemiştir. Reel ekonomide, ikinci çeyrekteki daralmanın ardından güçlü bir toparlanma gözlenmiştir.

İkinci çeyrekte salgın kaynaklı yüzde 9,9’luk daralmanın ardından Türkiye GSYH'si, kısıtlamaların azaltılması ve çok güçlü kredi büyümesi sayesinde üçüncü çeyrekte beklenenden daha yüksek %6,7 oranında büyüdü.

Üretim Ocak ayında da beklenenden güçlü sürüyor.

Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Aralık’taki 50,8 seviyesinden Ocak’ta 54,4’e yükseldi ve faaliyet koşullarında Temmuz 2020’den bu yana en güçlü iyileşmeye işaret etti.

Son PMI raporunda; yeni siparişler ve ihracatın büyüme bölgesine geri döndüğü; istihdam artış hızının ise yükseldiği belirtildi. TL’deki göreli istikrarın, hem girdi maliyetlerinin hem de nihai ürün fiyatlarının daha düşük oranlarda artmasını sağladığı söylenilen raporda, bununla birlikte ham madde yetersizliklerinin enflasyonist baskıların yüksek kalmasına yol açarken teslimatlarda da gecikmeler kaydedildiği vurgulandı.

Sanayi üretimi Kasım ayında yüzde 9 civarı artış yönündeki piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek olumlu seyrini devam ettirmiştir. Sanayi üretiminde toparlanmanın genele yaygın olduğu, özellikle dayanıklı tüketim malı, aramalı ve sermaye malı üretiminde güçlü artışlar olduğu görülmüştür.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, yıllık bazda yüzde 4,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 7,5 artış göstermiştir.

Güven endeksleri finansal göstergelerdeki iyileşmeye bağlı olumlu seyrediyor.

Ekonomik güven endeksi, Ocak ayında Aralık ayına göre 1,5 puan yükselerek 96,2 oldu. Reel sektör güvenindeki (-1,4 puan) düşüş ile beraber inşaat sektörü (-4,6 puan) ve perakende sektörü (-0,2) güvenlerindeki bozulmaya karşın tüketici (3,2 puan) ve hizmet sektörü güvenindeki (2,9 puan) artışlar genel endeksteki artışın ana kaynağı oldu.

Tüketici güven endeksi ise Aralık ayında aynı düzeyde kalarak 80,1 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık bazda ise sadece yüzde 0,8’lik bir düşüş göstermiştir.

 

23 51
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
Yıl sonuna kadar şirkete kayıtlı taşınmazların değerini yeniden değerleme oranında arttırarak varlık yapınızı güçlendirebilirsiniz. Aynı zamanda taşınmazın yeni değeri üzerinden amortisman ayırarak vergi avantajı sağlarsınız.
© 2021. All Rights Reserved.