İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri Vergi Kesintisi Kapsamındadır

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri Vergi Kesintisi Kapsamındadır

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri Vergi Kesintisi Kapsamındadır


19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmıştı. 
Türkiye’de mükellefiyeti olmayan; Google, Facebook, Youtube ve benzeri firmalara yapılan internet reklam ödemelerine 01.01.2019 tarihinden itibaren tevkifat uygulanması zorunluluğu getirilmiş olup bu kapsamda internet ortamında reklam hizmeti verenlere yapılan ödemelerden;

•    Hizmeti veren gerçek kişi ise (mükellef olup olmamasına bakılmaz): %15
•    Hizmeti veren dar mükellef kurum ise: %15
•    Hizmeti veren kurumlar vergisi mükellefi ise: %0  
oranında stopaj yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. 

Ayrıca KDV Genel Uygulama Tebliğinin I/C-2.1.2.1.1 bölümünde; ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanların Türkiye'de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye'de faydalanılan hizmetlerin KDV'ye tabi olacağı ve bu gibi hizmet ifalarında mükellef, esas olarak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, Türkiye' de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV'nin tamamının, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödeneceği ifade edilmiştir.

Tüm bu açıklamaların sonucunda Facebook, Google ve Instagram gibi Türkiye’de mükellefiyeti bulunmayan firmalar tarafından düzenlenen reklam hizmetleri faturalarında net tutardan brüt tutara ulaşılarak brüt tutar üzerinden %18 KDV ve %15 stopaj (gelir vergisi) hesaplanmalıdır. Hesaplanan KDV tutarının indirim hesaplarına intikal ettirilerek KDV2 Beyannamesi ile; hesaplanan stopaj (gelir vergisi) ise Muhtasar Beyanname ile beyan edilerek ödenmelidir.

Ancak, reklam hizmeti alıcısının sisteme vergi kimlik numarasını bildirmemesi durumunda Facebook gibi bazı reklam hizmeti veren firmalarca reklam hizmetlerinden %18 oranında KDV alınmaktadır. Bu durumda, reklam hizmeti alan mükelleflerce vergi kimlik numaralarının sisteme bildirilmesi önem arz etmektedir.  

 

5 107
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
Yıl sonuna kadar şirkete kayıtlı taşınmazların değerini yeniden değerleme oranında arttırarak varlık yapınızı güçlendirebilirsiniz. Aynı zamanda taşınmazın yeni değeri üzerinden amortisman ayırarak vergi avantajı sağlarsınız.
© 2021. All Rights Reserved.