Yargı Kararları

Yargı Kararları
 
Son Eklenen Kararlar
Resen tarh edilen üç kat vergi ziyalı katma değer vergisi ile kesilen özel usulsüzlük cezasının iptali ile sahte faturaları ticari işletmesine ait ticari defterlerinin gider hanesine kaydetmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı
Sahte Olduğu Yolunda Düzenlenen Vergi İnceleme Raporuna Dayanılarak Re’sen Tarh Edilen Katma Değer Vergisinin Kaldırılması
Matrah Artırımı, Kurumlar Vergisi, KDV, Kıyaslama, Ek Tarhiyat
Anayasa Mahkemesi Kararı 20210120-12 Sahte fatura kullanma sebebine dayalı olarak resen tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin iptali istemiyle açılan dava hakkında
Anayasa Mahkemesi Kararı 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Birden Fazla Gayrımenkul Alım Satımını Ticari Kapsamda Değerlendirilmeyeceği
“Anayasa Mahkemesi’nden Önemli Karar: İçtihat farklılığının makul sürede giderilmemesi adil yargılanma hakkının ihlalidir”
İşgal Harcı, Katma Değer Vergisi, Ödeme Emri
Kanuni Temsilci veya Ortak, Amme Alacağının Tahsili, Öncelik Sırası
Kanuni Temsilci, Sorumlu Olduğu Dönem
Karlılık ve Fire Oranları, Eksik İnceleme, Matrah Farkı
Damga Vergisi İstisnası Hakkında Danıştay Kararı, Kredi Temini ve Geri Ödenmesi Amacıyla Düzenlenen Kağıtlar, Uluslararası Kurum
İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannameleri Üzerinden Yapılan Vergi Tarhiyatlarına ve Cezalarına Karşı Açılan Davalar
Ayın İpucu
Mart ayında Gelir Vergisi Beyannamesi,Nisan ayında Kurumlar Vergisi Beyannamesini verirken %5'lik uyumlu mükellef indiriminden faydalanmayı unutmayın
Menüler
Linkedin Hesaplarımız
32
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
Mart ayında Gelir Vergisi Beyannamesi,Nisan ayında Kurumlar Vergisi Beyannamesini verirken %5'lik uyumlu mükellef indiriminden faydalanmayı unutmayın
© 2021. All Rights Reserved.