Finansman Gideri Kısıtlaması Uygulamaya Girdi

Finansman Gideri Kısıtlaması Uygulamaya Girdi

04.02.2021 Tarihinde Yayınlanan Resmi Gazete'de 3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre Finansal Gider Kısıtlamasına Gidilmiştir.

3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile finans sektörü (Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri) dışındaki tüm işletmelerde 01.01.2021 tarihi itibari ile finansman gider kısıtlaması uygulamaya konulmuştur.

  Finansman gideri kısıtlamasında,

Yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, öz kaynakları aşan kısma isabet eden yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'u kurum kazancından indirim konusu yapılamayacak, kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

- Kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderlerinin yatırımın maliyetine eklenen kısmı için finansman gider kısıtlaması uygulanmayacaktır.

 

Uygulama Örneği,

İşletmenin öz kaynakları  : 2.000.000 TL,

- Kısa ve Uzun vadeli          : 3.000.000 TL

 kaynaklar toplamı(Toplam borç)   

- Öz kaynağı aşan kısım                      : 1.000.000 TL,

- Finansman giderleri                          : 500.000 TL,

- Öz kaynağı aşan kısma                     : 500.000x1.000.000/3.000.000 = 166.667 TL

isabet eden finansman gideri          

- Belirlenen kısıt oranı                        : % 10

- KKEG yazılacak tutar                        166.667x % 10 = 16.667 TL olacaktır.

 

NOTLAR:

  1. İşletmelerde ortaklara borçlar hesaplarında yüksek tutarlı borçlanmaların sermayeye ilavesi konusu düşünülebilecektir. Söz konusu tutarlar sermayeye eklenerek öz sermayenin güçlendirilmesi yerinde olacaktır.
  2. Kanunen kabul edilmeyen kısma isabet eden KDV de kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır. Bu açıdan herhangi bir vergi ziyaına sebebiyet verilmemesi ve buna bağlı %5 lik uyumlu mükellef indirimi gibi haklardan mahrum kalınmaması için hesaplamaların aylık olarak yapılması yararlı olacaktır.

 

5 107
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
Yıl sonuna kadar şirkete kayıtlı taşınmazların değerini yeniden değerleme oranında arttırarak varlık yapınızı güçlendirebilirsiniz. Aynı zamanda taşınmazın yeni değeri üzerinden amortisman ayırarak vergi avantajı sağlarsınız.
© 2021. All Rights Reserved.