11 ve Daha Fazla Çalışanı Olan Çok Tehlike Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Primi Teşviği

11 ve Daha Fazla Çalışanı Olan Çok Tehlike Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Primi Teşviği

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na 04.04.2015 tarihli 6645 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4 ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp 10’dan fazla çalışanı bulunan ve 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve 3 yıl süreyle %1 olarak alınacaktır.

Söz konusu düzenleme Resmi Gazete’nin 31.12.2018 tarih ve 30642 4. Mükerrer sayısında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “ Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” yayımlanarak 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girdi.

Söz konusu teşvikten yararlanabilmek için aşağıdaki şartlar aranmaktadır. Bunlar;

ç) İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ya da 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması.

Teşvikten yararlanmaya esas şartların sağlanması gereken süre, teşvikten yararlanmaya başlanılacak takvim yılından bir önceki yılın son ayından/döneminden başlanılarak geriye doğru 3 yıl olarak hesaplanır. Örnek 1: 7.6.2010 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmiş olan A işyeri, 2016/Ocak ila 2018/Aralık aylarında yukarıdaki şartları sağlaması kaydıyla bu teşvikten 2019/Ocak ayından itibaren yararlanabilecektir. Örnek 2: 14.2.2019 tarihinde 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmiş olan F işyeri, 2020/Ocak ila 2022/Aralık aylarında yukarıdaki şartları sağlaması kaydıyla bu teşvikten 2023/Ocak ayından itibaren yararlanabilecektir.

Teşvikten yararlanma süresi, işyerinin teşvikten yararlanmaya esas şartları sağladığı 3 yıllık süreyi takip eden takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıldır.

Teşvikten yararlanmak isteyen işverenler için başvuru şartı bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek yoktur.

İşsizlik sigortası primini kapsayan diğer sigorta prim teşviki, destek veya indirimlerden yararlanan işverenler aynı ayda aynı sigortalı için bu teşvikten yararlanamaz.

5 117
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
Yıl sonuna kadar şirkete kayıtlı taşınmazların değerini yeniden değerleme oranında arttırarak varlık yapınızı güçlendirebilirsiniz. Aynı zamanda taşınmazın yeni değeri üzerinden amortisman ayırarak vergi avantajı sağlarsınız.
© 2021. All Rights Reserved.