Araştırma Altyapılarının Vergilendirilmesi ve Vergisel Avantajları

Araştırma Altyapılarının Vergilendirilmesi ve Vergisel Avantajları

Araştırma Altyapısı Nedir?

 

6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun’a göre Araştırma Altyapısı; Yükseköğretim kurumları bünyesinde, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine-teçhizat, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı ileri araştırma laboratuvarı, tematik araştırma laboratuvarı ile merkezî araştırma laboratuvarı olarak sınıflandırılan birimleri ifade eder.

 

6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre; Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından yeterlik kararının verilmesiyle araştırma altyapısı kamu tüzel kişiliğini kazanmaktadır.

 

Not: Kurul tarafından verilen yeterlik kararları beş yıl için geçerlidir.

 

 Araştırma Altyapılarının Vergisel Avantajları Nelerdir?

 

 Araştırma Altyapılarına, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun ile tanınan muafiyet,teşvik ve istisnalar şunlardır;

 

       Kurumlar Vergisi İstisnası

 

        Gelir Vergisi İstisnası

 Not: Bu teşvikten yararlanacak olan destek personeli sayısı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu aşamaz.

 

      Ar-Ge İndirimi Teşviki

 

  Not: Bu kapsamda yararlanılabilecek Ar-Ge indirimi tutarı  araştırma altyapısına konulan ortaklık payı tutarını geçemez.

 

  İthal Edilen Mallar İçin Gümrük Vergisi Muafiyeti

 

 

    Damga Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi ve Harç Muafiyeti

 

 

Muafiyet ve İstisnalardan Yararlanamayacaklar Kimlerdir?

 

Araştırma altyapıları tarafından kurulan veya ortak olunan şirketler, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında tanınan muafiyet ve istisnalardan yararlanamaz.

5 118
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı ile yeni istihdam edeceğiniz personel başına 100.000 TL geri ödemeli destekten yararlanabilirsiniz.
© 2021. All Rights Reserved.