İhracat Bedellerinin Satış Zorunluluğundaki Oranda İndirime Gidildi

İhracat Bedellerinin Satış Zorunluluğundaki Oranda İndirime Gidildi

 

             1-) İhracat bedellerinin bankaya satış zorunluluğu 10.06.2024’den itibaren alınacak IBKB ve DAB’larda  %40’tan %30’a düşürülmüştür.

İhracat Genelgesinde değişiklik yapılarak 10.06.2024 tarihinden itibaren IBKB ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin % 30 unun  IBKB’ye veya DAB’ı düzenleyen Bankaya satılacağı yönünde düzenleme getirilmiştir. Bu oran 10.06.2024 tarihinden önce %40 olarak uygulanıyordu. 

 

2-) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na " Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamına girecek yurt dışı kaynaklı dövizleri belirleme yetkisi verilmiştir.

Yapılan düzenleme öncesi firmaların yurtdışında bulunan döviz varlıklarından yurda getirdikleri dövizlerin tamamı " Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında desteklenmekte iken(%2 döviz dönüşüm desteği), yapılan düzenleme ile sadece Merkez Bankası tarafından belirlenecek döviz gelirlerinden yurda getirilen dövizin destekleneceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

            3-) Yurt dışından getirilen dövizlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na satışından sonra kalan dövizlerin kur korumalı hesaba dönüştürülmesinde; TL’ye çevrilen tutarın %2’si oranında firmalara sağlanan döviz dönüşüm desteği kaldırılmıştır.

Söz konusu Tebliğin “Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerin Türk Lirası Vadeli Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüştürülmesinde Döviz Dönüşüm Sağlanması’’ başlıklı 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

4-) Firmalar Tarafından Verilen Döviz Alımı Yapılmaması Taahhüdünün Yerine Getirilmemesi, Döviz Dönüşüm Desteğinden Usulsüz Olarak Yararlanıldığının Veya Merkez Bankasına Ya da Bankalara Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulduğunun Tespiti Durumunda Yeni Yaptırımlar Getirilmiştir.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 51
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
İşletmedeki stokların TL tutarları 2023 yıl sonunda enflasyonla vergi alınmadan düzeltilecek. Tutarları artırılmış bu stoklar 2024'de satıldığında maliyet olarak kabul edilecek. Önemli bir vergisel avantaj.
© 2021. All Rights Reserved.