İşsizlik Ödeneğinde Son 120 Prim Ödeme Şartı Kaldırıldı

İşsizlik Ödeneğinde Son 120 Prim Ödeme Şartı Kaldırıldı
İşsizlik Ödeneğinde Son 120 Gün Şartında Değişiklik Yapıldı

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50’nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son 3 yıl içinde;

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

Bu madde ile işsizlik ödeneğinden yararlanmada en önemli koşullardan birisi iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde 120 GÜN PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ ARANMASI İDİ. Bu noktada 18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 17.01.2019 tarihli 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 25’inci maddesi ile “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi “HİZMET AKDİNE TABİ” olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla, işsiz kalanların diğer koşulları sağlaması durumunda işsizlik ödeneğinden yararlanmada son 120 gün prim gün sayısı kaldırılarak son 120 gün içinde sadece hizmet akdine tabi olmak yeterli kabul edilmiştir. Bir başka deyişle, 120 gün yerine örneğin 120 günden az prim günü olan da diğer koşulların gerçekleşmesi durumunda işsizlik ödeneğinden yararlanacaktır.

Bu düzenleme, 18 Ocak 2019 tarihinden sonra hizmet akdi feshedilenler (işten çıkartılanlar) için uygulanmak üzere 18 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5 117
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
Yıl sonuna kadar şirkete kayıtlı taşınmazların değerini yeniden değerleme oranında arttırarak varlık yapınızı güçlendirebilirsiniz. Aynı zamanda taşınmazın yeni değeri üzerinden amortisman ayırarak vergi avantajı sağlarsınız.
© 2021. All Rights Reserved.