İşyeri Kiralarında Artış Sınırlaması

İşyeri Kiralarında Artış Sınırlaması

-    Kira artışları ile ilgili düzenlemeler 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi ile Geçici 2. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu kanunun 344. maddesinde, tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalarının, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli olduğu ve bu kuralın bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacağı hükmü yer almaktadır. 

-    İşyeri kiralarına ilişkin olarak aynı Kanunun Geçici 2. maddesinde düzenleme yapılmış, kiracının Türk Ticaret Kanunu’nda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 

  •  01.07.2020 tarihine kadar kira artışının sözleşme serbestisi gereği taraflar arasında belirleneceği, 
  •  Aynı Kanunun kira bedelinin belirlenmesine ilişkin 344. maddesinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. 

-    Söz konusu maddenin geçerlilik süresi uzatılmamış olup, 01.07.2020 tarihinden sonra iş yeri kira artışlarında Borçlar Kanunu’nun 344. maddesinde yer alan kısıtlama geçerli hale gelmiştir. Buna göre, sözleşme 01.07.2020 tarihinden önce düzenlenmiş olsa dahi bu tarihten sonra yapılacak iş yeri kira artışlarında en fazla bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranınında artış yapılabilecektir. 

-    İşyeri kiralarında, kira sözleşmelerinde artış ile ilgili özel hüküm bulunsa dahi Ocak 2021 yılı için en fazla %12,28 artış yapılabilecektir. 

 

23 51
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
Yıl sonuna kadar şirkete kayıtlı taşınmazların değerini yeniden değerleme oranında arttırarak varlık yapınızı güçlendirebilirsiniz. Aynı zamanda taşınmazın yeni değeri üzerinden amortisman ayırarak vergi avantajı sağlarsınız.
© 2021. All Rights Reserved.