Küresel Rekabet Gücü Endeksi 2018

Küresel Rekabet Gücü Endeksi 2018
Küresel Rekabet Gücü Endeksi 2018
Türkiye 61. Sırada yer aldı.

Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) yayımladığı 2018 Küresel Rekabet Gücü Raporu’nda Türkiye, Küresel Rekabet Gücü Endeksi’nde 2017 yılında 137 ülke arasında 58. sırada iken 2018 yılında 3 sıra gerileyerek 140 ülke arasında 61. sırada yer almıştır. Endeks mitolojisi bu yıl değiştiği için daha eski yıllarla kıyaslama yapmak sağlıklı olmamaktadır. Ancak yayınlanan son raporda endeks sadece bir önceki yıla yürütülmüştür. Önceki endeks hesaplamasına göre 2017 yılında 53. sırada olan Türkiye’nin yeri yeni endekste 58 olarak revize edilmiştir.

Makroekonomik istikrardaki bozulma rekabet gücümüzü olumsuz etkiliyor.
Raporda, Türkiye’nin yüksek enflasyon ve olumsuz borç dinamikleri ile mücadele ettiği vurgulanmış, ABD’nin uyguladığı ticari yaptırımların tetiklediği döviz şoklarının Türkiye’nin makroekonomik ortam bileşenini olumsuz etkilediği belirtilmiştir. Türkiye Makroekonomik Ortam bileşeninde 12 sıra gerileyerek 116. olmuştur.

İş Dünyasının Dinamizmi artırıyor.

Türkiye 2018 yılında alt endekslerden, Kurumsal Yapılanmada 5 basamak yükselerek 71. , İşgücü Piyasası’nda 3 basamak yükselerek 111. , Pazar Büyüklüğünde 1 basamak yükselerek 13. ve İş Dünyasının Dinamizminde 9 basamak yükselerek 76. olmuştur. Sağlık endeksi sıralamasında 48. ve İnovasyon Kabiliyeti endeksinde 47. Sırada bulunarak geçen yılkı yerini korumuştur. Diğer 6 alt endekslerde ise sıralamada önceki yıla göre gerilemiştir. 2018 yılı endeks değerlerine göre Türkiye en iyi performansı İş Dünyasının Dinamizmi alt endeksinde (9 sıra yükselirken), en zayıf performansı ise Mal Piyasası alt endeksinde (26 basamak azalış) göstermiştir.

İlk Kez Küresel Rekabet Gücü Endeksi 4.0 endeksi temel alındı

Raporda ülkelerin rekabet gücü sıralamalarında ilk kez bu yıl yayınlanan yeni bir endeks temel alınmaktadır. Küresel Rekabet Gücü Endeksi 4.0 (Global Competitiveness Index 4.0) adı verilen bu endeksin temel amacının, bir yandan 2008 krizinin, bir yandan da 4. Sanayi Devriminin harekete geçirdiği uzun dönemli dinamikleri rekabet gücü tanımına katmak ve böylece ekonomi politikaları için yeni bir kıyaslama amacı olduğu vurgulanmaktadır.

Bu yeni endeksin sonuçlarına göre ABD ilk sırayı alırken, onu Singapur ve Almanya izledi. BRICS ülkelerinden en yüksek sıralamayı ise geçen seneki yerini koruyarak 28. sıraya yerleşen Çin almıştır. Rusya 2 basamak ilerleyerek 43. sıraya yerleşmiştir. Hindistan 2017’deki sıralamasından 5 basamak ilerleyerek 58. sırada yer almıştır. Güney Afrika ise 5 basamak gerileyerek 67. sıraya oturmuştur. Brezilya ise 3 basamak gerileyerek 72. sırada yerini almıştır.

5 136
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
Yıl sonuna kadar şirkete kayıtlı taşınmazların değerini yeniden değerleme oranında arttırarak varlık yapınızı güçlendirebilirsiniz. Aynı zamanda taşınmazın yeni değeri üzerinden amortisman ayırarak vergi avantajı sağlarsınız.
© 2021. All Rights Reserved.