Yazılım Satışı

Yazılım Satışı

Yazılım kiralanması ve satışı 4691 sayılı Kanuna göre istisna kapsamındadır. 19.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan BKK ile istisna uygulamasında patent/patente eşdeğer belge alma şartı ile nitelikli harcama/doğrudan harcama oranı dikkate alınarak istisna sınırlandırılmasına yönelik belirlemeler yapılmıştır. 

Sipariş üzerine yapılan ve sözleşme hükümlerine göre oluşabilecek gayri maddi hakkın  siparişi verene ait olacağı işlerde olduğu gibi faaliyeti gerçekleştiren lehine gayrimaddi hak doğmayan durumlarda, BKK uygulanmayacaktır. Başka bir ifade ile  proje başlama –bitirme süresi dikkate alınmadan ve sınırlama yapılmadan  , tamamı istisna kapsamında olacaktır. 

19.10.2017 tarihinden önce başlayıp 30.06.2021 tarihinden önce kazanç elde edilecek  projelerde , patent/patente eşdeğer belge aranmaksızın kazancın tamamı istisna kapsamında değerlendirilecektir.  

19.10.2017 tarihinden sonra başlayan projeler ile bu tarihten önce başlamış olup 30.06.2021 tarihinden sonra kazanç elde edilecek projelerde,

Bakanlar Kurulu Kararına göre patent/patente eşdeğer belge aranarak istisna hesaplanacaktır.  Ayrıca , istisna tüm kazanca uygulanmayacak, nitelikli  harcama/ doğrudan harcama oranına isabet eden kazanç için istisnadan faydalanılabilecektir. 

Buna göre, 19.10.2017 tarihinden sonra başlayan projeler ile bu tarihten önce başlamış olup 30.06.2021 tarihinden sonra kazanç elde edilecek projeler ile ilgili elde edilecek kazançlar için   istisnadan faydalanılabilmesi için aşağıda yer alan belgelerin temin edilmesi gerekmektedir.

Son gayrimaddi haklardan elde edilen ve 5 hesap döneminin ortalaması yıllık brüt gelirleri 2018 yılı için 34 milyon Türk lirasını,  yıllık net satış hasılatı toplamı 226 milyon Türk lirasını (Dahil olduğu şirketler grubu varsa grubun yoksa kendisinin)   aşmayan firmalar için  ( % hesap döneminden az faaliyet süresinde faaliyette bulunulan yıl sayısı ortalaması) 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Alınan Proje Bitirme Belgesi 

Son 5 hesap döneminin ortalaması gayrimaddi haklardan elde edilen yıllık brüt gelirleri 2018 yılı için 34 milyon Türk lirasını,  yıllık net satış hasılatı toplamı 226 milyon Türk lirasını (Dahil olduğu şirketler grubu varsa grubun yoksa kendisinin)   aşan firmalar için 

551 sayılı KHK veya 12/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent alınması veya faydalı model belgesi, tasarım tescil belgesi, telif hakkı tescil belgesi, entegre devre topografyası tescil belgesi, yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakkı tescil belgesi ve benzeri belgelere bağlanması

5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde telif hakkı tescil belgesine bağlanan yazılım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar

Belge Almaya Gerek Yok 

Sipariş üzerine yapılan ve sözleşme hükümlerine göre oluşabilecek gayri maddi hakkın  siparişi verene ait olacağı işlerde olduğu gibi faaliyeti gerçekleştiren lehine gayrimaddi hak doğmayan durumlarda

Belge Almaya Gerek Yok 

 

 

5 118
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
Mart ayında Gelir Vergisi Beyannamesi,Nisan ayında Kurumlar Vergisi Beyannamesini verirken %5'lik uyumlu mükellef indiriminden faydalanmayı unutmayın
© 2021. All Rights Reserved.