Yol Yardımı Ödemelerinde SGK Primi

Yol Yardımı Ödemelerinde SGK Primi

Yol yardımı ya da yol parası, sigortalıya işe gidip gelebilmesinde destek olarak verilen ek bir ödemedir.

5510 sayılı Kanunun 80’inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi "(b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeye göre, işe gelip gitmek amacıyla sigortalıya işveren tarafından nakden ödenen yol paralarının tamamı prime tabi tutulur.

Yol yardımının prime tabi tutulacağına dair Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin (E:2014/28267, K:2016/3697, T:21.03.2016) bir kararı da bulunmaktadır.

Kısaca; nakit ödenen taşıt (yol) yardımı ödendiği ayın kazancına dâhil edilerek prime tabi tutulur; yol yardımı, nakit olarak değil de abonman bileti veya servis hizmeti şeklinde yapılırsa işverenlerce belgelendirilmesi şartı ile prime tabi tutulmaz.

 

23 51
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
İşletmedeki stokların TL tutarları 2023 yıl sonunda enflasyonla vergi alınmadan düzeltilecek. Tutarları artırılmış bu stoklar 2024'de satıldığında maliyet olarak kabul edilecek. Önemli bir vergisel avantaj.
© 2021. All Rights Reserved.